Driftsinformation

På denna sida visas information om planerade och oplanerade avbrott i tillgängligheten för våra tjänster. Det kan röra sig om avstängning i samband med uppdatering eller driftstörning som uppstår av andra skäl.

Skola24 MobilApp i Android 7.0
(2017-01-18) Skola24 MobilApp fungerar inte i Android version 7.0
Versionen 7.0 fungerar ej, alla andra versioner för Android fungerar som de ska. Vi ber Er som ej uppdaterat sin Android till senaste version att avvakta uppdateringen.

Orsak till problemet är att version 7.0s säkerhetslager inte längre fungerar ihop med vår version av brandvägg. Vi har en lösning som är under utprovning av Nova Software och leverantör. Testverksamheten är nödvändig för att säkerställa alla funktioner.

Vi planerar för en releasesättning mellan den 17 feb och senast första helgen i mars.