Fjärrhjälp

För att kunna hjälpa dig bästa sätt kan vi behöva be dig att starta en fjärrhjälp mot oss så att vi kan se din dator och så att du kan visa oss problemet.

1. Ladda hem

Klicka på lämplig länk nedan beroende på vilken sorts dator du använder:

PC   eller   MAC

2. Välj Kör

Du får en säkerhetsvarning. Välj Kör och klicka på Ja i dialogrutan som öppnas.

3. ID och Lösenord

Ange Ditt ID och Lösenord för den supportperson som du pratar med.