Skola24 Schema/Novaschem

Vi får ofta frågor om speciella moment i schemaläggningsarbetet. Eftersom det ibland krävs en utförlig förklaring har vi sammanställt följande arbetsbeskrivningar som ni kan hämta hem eller skriva ut. Vissa arbetsbeskrivningar finns även som demonstrationsfilmer.

 

Skola24 Schema
Arbeta med Skola24 Schema
 

Rapport Tjänstestorlek (SCB) 
Skola24 Schemavisning - manual
Schemaläggning Klasslärare


Schemaläggning (Novaschem och Skola24 Schema)

Nyheter Novaschem 2013

Automatplacering, viktigt att tänka på

Beräkna lärares tjänstgöring

Blockläggning

Checklista för skolstarten

Export och import - Elevregister

Import av elevdata från Excel

Lärarbehörighet

Lärare slutar

Reglerad arbetstid

Salshantering

Individuella lösningar för enskilda elever  NY

Schemaläggning för ett nytt läsår

Schema för lärare på fritids

Serieändring av gruppnamn - Se demofilm

Sök skrivsalar/skrivvakter

Temadagar

Ändra lektionstext
Ändra inställningar för ämne
Schemabrytande aktiviteter


Manualer
Du måste logga in för att ladda hem Installationsmanual och användarmanual. Om du har en fullständig installation av Novaschem så finns användarmanualen under Windows - Startknapp - Alla program - Nova Software - Schema - Dokument.


Kurskoder

 

Excelfil med kurskoder för GY, GYSÄR och VUX

Schemafil med kurskoder för GY2011 
Schemafil med kurskoder för GYSÄR
Schemafil med kurskoder för VUX

För andra språk än de som finns i filen ska språkets officiella förkortning användas. Se vidare: Språkkoder

Schemafil med gamla kurskoder GYSÄR 

För att läsa PDF-filer behöver Adobe Acrobat Reader vara installerad på datorn.