Kurser

Kurserna äger rum i Falköping, Stockholm, Malmö och Luleå.

Två dagar (Falköping)
Dag 1: startar med fika 10.00, 10.30-17.00
Dag 2: 08.00-14.30, avslutas med fika 14.30

Två dagar (Stockholm och Malmö)
Dag 1: startar med fika 09.30, 10.00-17.00
Dag 2: 08.30-14.30, avslutas med fika 14.30

Två dagar (Luleå)
Dag 1: startar med fika 09.30, 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-14.00, avslutas med fika 14.00

En dag (Falköping, Stockholm och Malmö)
09.00-16.30