Skola24 Omdöme

Omfattning: 1 dags workshop

Workshopen vänder sig till skolor som vill komma igång med Skola24 Omdöme. Under workshopen kan man få hjälp med hur man i grundskolan samlar in och sammanställer Skriftliga omdömen, för gymnasiet motsvaras detta av att sammanställa underlag för utvecklingssamtal. Vi tittar även på hur Skola24 Omdöme kan användas för övrig kunskapsuppföljning.

Under workshopen kan man få hjälp med följande:

  • Introduktion
  • Skapa frågor och undersökningstillfällen utifrån Skolverkets råd
  • Frågor av olika typ
  • Rapport/sammanställning för enskild elev
  • Eget arbete