Rapportmodulen

Omfattning: 1 dag

Målgrupp: Kursen vänder sig till rektorer, schemaläggare och ekonomer som arbetar med tjänstefördelning och vill göra kostnadsberäkningar. Kursprogrammet är främst anpassat för gymnasieskolor som använder tjänstefördelningen i Novaschem, och som har ett elevbaserat schema. Rapportmodulen är ett tilläggsprogram till Novaschem.

Kursinnehåll: Kursen inleds med en kort introduktion där programmet demonstreras. Efter detta arbetar kursdeltagarna med valfria rapporter i sina egna databaser.

Övrigt: Varje skola behöver ha med sig bärbar dator med Novaschem och Rapportmodulen installerade samt sin schemafil och sin rapportdatabas (extdata.mdb).

Kursdeltagarna kan välja att fördjupa sig i en eller flera av följande rapporttyper:

  • Tjänstefördelningstid summerad per ämne, konto etc.
  • Kostnadsberäkningar för undervisning, t.ex. jämförelser mellan olika program
  • Planeringsunderlag för lärare och elever
  • Individuella studieplaner för elever
  • Poängplaner för program och elever