Skola24 Administration

Omfattning: 1 dag

Kursen vänder sig till skolassistenter och andra med nedanstående arbetsuppgifter:

 • Elevhantering i skolans elevregister
 • Export av elevuppgifter från elevregister till Skola24 Schema/Novaschem
 • Har/ska ha rollen skoladministratör i Skola24 Frånvaro

Observera att kursen inte tar upp tjänstefördelning och schemaläggning.

Kursen tar bland annat upp följande moment:

Skola24 Schema/ Novaschem:

 • Kort schemaintroduktion
 • Export av elevuppgifter från elevregister till Skola24 Schema/Novaschem
 • Hantering av elever och gruppindelning i Skola24 Schema/Novaschem
 • Hitta information i Skola24 Schema/Novaschem

I Skola24 Frånvaro:

 • Kanslist/Skoladministratörsrollen med inställningar och användarhantering

 • Rapportgeneratorn - skapa egna rapporter
 • Tabellhantering
 • Felsökning - elevgrupper