Skola24 Frånvaro

Omfattning: 2 dagar

Kursen vänder sig till administratörer och/eller schemaläggare. Kursen tar upp hur du maximalt kan utnyttja frånvarosystemets alla funktioner. En nyckel till framgång är att ha väl fungerande rutiner för att snabbt fånga upp elever som visar tendenser till ökande frånvaro eller sjunkande resultat.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

I Skola24 Schema/Novaschem:

  • Tips på inmatningar och rekommenderade arbetsrutiner
  • Export av data till Skola24

I Skola24:

  • Lärarrollen - inmatning av frånvaro och utskrift av rapporter
  • Skoladministratörsrollen - inställningar och användarhantering
  • Kanslistrollen - inmatning av frånvaroanmälan, grupphantering
  • Föräldrarollen - frånvaroanmälan, attestera frånvaro
  • Rapportgeneratorn - skapa egna rapporter
  • Tabellhantering - infoga data från extern tabell
  • Skola24 Omdöme - kort introduktion