Tjänstefördelning

Omfattning: 2 dagar

Kursen vänder sig till rektorer och andra som arbetar med tjänstefördelning. Inga förkunskaper behövs. Kursen tar upp hur man registrerar en tjänstefördelning i Novaschem/Skola24 schema och beräknar bl.a. lärares tjänstgöringstid och arbetstid. En bra grund för arbete med resursplanering, skolutveckling och framtagande av nya lokala avtal. Möte med andra som arbetar med tjänsteplanering kan också skapa nya idéer och tankesätt. Kursen tar inte upp schemaläggning.

Kursen tar bl.a. upp följande moment:

  • Tabellhantering i Skola24 schema
  • Olika metoder för att registrera tjänstefördelning
  • Beräkning av lärartjänsternas omfattning
  • Bearbetning av tjänstefördelningen som förberedelse för schemaläggningen
  • Rapporter för summering av lärartjänstgöring
  • Diskussion om principer för tjänstefördelning och tips på arbetsplanering