Workshop och handledning

Vi erbjuder två alternativ för dig som vill komma till oss för att arbeta med ditt schema.

Workshop
För att detta alternativ ska vara lämpligt krävs att du redan behärskar grunderna i schemaläggning med Novaschem/Skola24 schema. Huvuddelen av arbetet klarar du på egen hand. Det finns en kursledare på plats som delar sin tid mellan flera deltagare. Du kan få tips på effektiva arbetsmetoder och även mer ingående hjälp med moment du inte har gjort förut. Varje deltagare kan disponera kursledaren under 1 – 1,5 timma (per bokad dag).

Handledning
Den här modellen är tänkt för dig som har liten erfarenhet av programmet och behöver hjälp med att komma igång. Handledaren ger vägledning genom hela processen och visar lämpliga metoder för att genomföra din schemaläggning. Du kan räkna med att få assistans under en tid som motsvarar ca en halv arbetsdag (per bokad dag). Övrig tid arbetar du med inmatningar och schemaläggning enligt de anvisningar du fått.