KONSULT & UTBILDNING

Frånvaroprocessen

Kommuner och andra huvudmän inom skolan har ett ansvar för att följa upp elevernas närvaro.

Vi hjälper till att ta fram effektiva rutiner för verksamhetens behov.Målet är att få Skola24 Frånvaro att bli ett effektivt stöd för arbetet med frånvaro.

Exempel på vad vi kan bidra med: 

•   Diskutera rutiner för systematiskt arbete med skolnärvaro

•   Se över inställningar i Skola24 och anpassa dessa efter skolans arbetssätt

•   Ta fram mallar för standardrapporter som ger effektivt stöd för uppföljning

•   Förenkla arbetet för lärare och annan skolpersonal genom att ta fram rutiner

Kostnadsberäkningar

Gymnasieskolor har ofta ett omfattande arbete med att beräkna kostnaden per elev som går på olika program. Underlaget för fördelningen av såväl undervisningskostnad som lokalkostnad finns i schemat. Med hjälp av våra egenutvecklade verktyg kan vi ta fram kostnaden åt dig.

Rådgivning

När kommunen står inför en planerad förändring kan vi hjälpa till med utredningar kring lokalbehov. Frågorna kan handla om t.ex. hur många klasser som ryms på en skola eller hur salsutnyttjandet ser ut.

Schemaläggning

Många anlitar oss för att lägga ett komplett schema för skolan. Vi kan även stå till tjänst med handledning där en konsult vägleder under de första momenten i schemaarbetet. Med denna snabbstart är det sedan enklare att färdigställa schemat på egen hand.

Omdömesprocessen

Anlita oss för att skapa undersökningar i Skola24 Omdöme för verksamhetens behov. Vi lägger upp undersökningar för alla skolor som ska delta och hjälper er att designa frågepaket för att få svar på de frågor ni har. Vi tar fram informationsmaterial till skoladministratörerna och när undersökningarna är klara sammanställer vi all data.

UTBILDNING

Vi erbjuder utbildning i skola 24 ( schema, Planering, Omdöme och Frånvaro),
Rapportmodul och Elevregister utifrån era önskemål.

Läs mer här

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Nova Excellence.