Skola24 MobilApp - enkel att använda

Presentationer till lärare och föräldrar:

Skola24 MobilApp för föräldrar

Skola24 MobilApp för lärare

Utöver lärarnas möjlighet att frånvarorapportera elever och visa planeringar kan föräldrar och elever frånvaroanmäla i Skola24 MobilApp. Frånvaroanmälan kan göras upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

För att föräldrar ska kunna frånvaroanmäla via appen måste telefontjänsten vara aktiverad för skolan.

Skola24 Planering innehåller verktyg för lärares planering. Elever och föräldrar kan ta del av planeringarna via Skola24 MobilApp.

 Planering i Skola24 MobilApp

I Skola24 MobilApp syns planeringens lektionsinformation i schemat med hjälp av symboler. Symbolerna är bokstäver som visas på de lektioner där det finns en planering. De symboler som finns är:

A - Allmän information, B - Bedömning, P - Planering och U - Uppgift.

Utöver planering visas lektioner för hela det publicerade läsåret i appen.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2