Skola24 Planering

Skola24 Planering är ett stöd i kommunikationen mellan undervisande lärare, elever och föräldrar. Läraren kan planera allt från hela kurser ner till enskilda lektionstillfällen och informationen är tillgänglig även i efterhand såväl i webbgränssnitt som i Skola24 MobilApp. Planeringar kan delas mellan lärare samt tilldelas vikarie.

Planering ger elev och förälder en enkel överblick över elevens kommande skoluppgifter. 

Läs mer om Planering i Skola24 MobilApp

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2