Om Nova Software

Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag inom det skoladministrativa området.Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan.Våra IT-stöd för skolan ska effektivisera, underlätta och säkerställa att korrekt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt.

Vi vill vara den naturliga plattformen för skolans IT-tjänster och göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav.

Våra produkter och tjänster stödjer skolans processer för tjänsteplanering, schemaläggning, frånvarohantering, lektionsplanering, elevdokumentation samt kommunikation mellan skola och hem.

Mission: Vi förenklar skolan

Vision: Den naturliga plattformen för skolans IT-tjänster

Målbild och vision

               

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att se filmen.

 

Läs om våra produkter