Uppdateringar

Den 9 december gjorde Nova en release av en mängd punkter som förbättrar Skola24 Schema och Ledighetsansökan.

SKOLA24 SCHEMA
Några av de punkter som efter releasen kommer att synas för användaren är:

  • Listan med arbetsytor visar nu de val av arbetsytor som finns
  • Man kan nu högerklicka i grått område i formulär för att få upp snabbmenyn
  • Sök lektionsfri tid fungerar som den ska och man får fram ett urval vid sök av klasser och salar
  • Avbokning av grupp blir korrekt mellan Skola24 Schema och Schemavisaren, dvs endast de ingående, enskilda elevers lektioner avbokas.
  • Importfunktionen hanterar nu gemener och versaler rätt, dvs både 7A och 7a importeras korrekt

LEDIGHETSANSÖKAN
Gällande Tillval Ledighetsansökan så har nu en tabell skapats som kopplar elever till skolenhet och därmed  rektor vilket kommer möjliggöra att rektor får mail om att det finns ledighetsansökningar att godkänna. Dessutom möjliggör detta att rektor endast ser de elever som hen är rektor för.

En yta är skapad under Grundinställningar för att administratörer skall kunna lägga in en central informationstext vad som gäller när man söker ledighet. Denna visas på ledighetsansökan.

ÖVRIGT
För inställningen ”Arkivera poster som ej finns representerade i schemat” är defaultinställningen ändrad från Nej till Ja.

Dessutom har vi förbättrat Procapita-importen (textfil) för att säkerställa att information kommer in på korrekt sätt.

FORTSÄTTNING
Vi arbetar energiskt för att förbättra och vidareutveckla våra system och under våren kommer flera releaser att göras med värdeskapande och tidsbesparande funktioner .

Nyhetsarkiv