GDPR på Nova

Då vi får mycket frågor gällande det arbete som Nova Software AB genomför kopplat nya dataskyddsförordningen (GDPR), som blir gällande från och med 25 maj 2018, kommer här en kort sammanfattning av det arbete som pågår.

Representanter från Nova Software AB har deltagit i utbildning med IT-jurist för att få stöd i att överblicka den nya förordningen. Baserat på detta pågår nu ett arbete där vi strukturerar och grupperar de olika områden som vi ser kommer att påverka oss som företag.

Förändringarna i GDPR jämfört med PUL är stora och påverkar alla företag som på ett eller annat sätt lagrar och hanterar personuppgifter. Dessutom finns ännu inga prejudicerande domar vilket tydligare pekar ut hur förordningen skall tolkas. Detta till trots är vår målsättning att fortsätta hantera dessa uppgifter på ett tryggt och säkert sätt tillsammans med våra kunder och leverantörer.


De områden som vi ser påverkas mycket och kommer att belysas ytterligare är bl.a.

·         Informationsinventering

·         Rutiner, Arbetssätt & Policys

·         Juridik & Avtal

·         Programvaruförändringar

·         Utbildningsinsatser

 

Arbetet med att förbereda oss för GDPR pågår och kommer att fortgå kontinuerligt fram till 25 maj 2018. Efter detta datum kommer inte arbetet att avslutas men övergår då i mer förvaltande åtgärder.