GDPR på Nova

GDPR (General Data Protection Regulation – eller dataskyddsförordningen) syftar primärt till att stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR som lag i EU:s medlemsländer. GDPR ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

Nova Software arbetar i projektarbetsform för att säkerställa att Nova Software anpassar sin verksamhet efter GDPR. Projektet kommer att fortlöpa till 25 Maj 2018.

Nova Software har även etablerat en s.k Dataskyddsgrupp, vilken kommer ledas av Jimmy Fransson i rollen som Dataskyddsombud (DPO – Data Protection Officer).
Syftet med denna gruppering är enkelt beskrivet att över tid tillse efterlevnad av GDPR.

För mer information om Nova Softwares arbete med GDPR, se information till vänster.

 

Arbetet med att förbereda oss för GDPR pågår och kommer att fortgå kontinuerligt fram till 25 maj 2018. Efter detta datum kommer inte arbetet att avslutas men övergår då i mer förvaltande åtgärder.