Behandlar ni ”känsliga personuppgifter”?

Skola24 är sitt grundutförande inte utvecklat för att behandla känsliga personuppgifter, så som behandling av data som rör politiska åsikter, religiös övertygelse eller uppgifter om hälsa.

Ett undantag kan vara att Skola24 behandlar data som berör modersmålsundervisning. Denna typ av data kan klassificeras som känslig i viss mån med anledning av dess koppling till etnicitet.

Exempel: i Skola24 Schema (inkl. Novaschem) är det möjligt att schemalägga lektioner för elever som ska undervisas i ett modersmål. I Skola24 Frånvaro kan Frånvaro/Närvaro hanteras till modersmålsundervisningen. Det finns därigenom viss behandling av personuppgifter som kan uttryckas som behandling av känsliga personuppgifter.

Att modersmålsundervisning behandlas i Skola24 motiveras dock utifrån Skollagen – dvs. det finns en laglig grund.