Kan ni redogöra för syftet med den persondatabehandling ni utför?

Syftet med den databehandling som utförs i Skola24 (inkl. Novaschem) är att underlätta för skolor att kunna bedriva sin skolverksamhet, där Skollagen såväl som övriga förordningar och föresskrifter från Skolverket kan
underlättas och uppnås med hjälp av ett för ändamålet anpassat systemstöd.

Med anledning av att den data som behandlas innefattar personuppgifter, är också nuvarande PuL (Personuppgiftslagen) och framtida GDPR (General Data Protection Requlation) regelverk, vilka oberoende av systemstöd för skolverksamhet, reglerar hur persondata ska behandlas.

Med anledning av GDPR ska Nova Software framgent kunna redogöra för (dvs. informera om) den persondata som behandlas och dess syftesgrund (GDPR – ”syfte med behandling”).