Kan jag som lärare få fram vilken persondata som lagras om mig?

Tanken är att en användare med ett aktivit konto i Skola24 ska kunna få fram en rapport eller vy över den persondata som behandlas, och för vilket ändamål, där det skulle kunna vara möjligt att data kan presenteras och läsas ut i olika dataformat.

På så sätt skulle användare även kunna få ut information om sig själva, alternativt att en vårdnadshavare kan få ut information sitt/sina barn.