Hur ser ni på samtycke runt den behandling som utförs?

Inom GDPR är en central aspekt vid behandling av personuppgifter att identifiera en rättslig grund. Nedan presenteras exempel på villkor som kan härledas till en rättslig grund för behandling;

 

 1. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
  1. Det finns en laglig grund den behandling som utförs

 

 1. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal
  1. Avtal Personuppgiftsansvarig <> Personuppgiftsbiträde

 

 1. Behandlingen är nödvändig för ett berättigat intresse
  1. Det är möjligt att stödja behandling på en intresseavvägning

 

 1. Behandlingen är förankrad i ett samtycke för behandling
  1. Användare samtycker till den behandling som utförs

 

Den personuppgiftsbehandling som utförs i Skola24 bedöms uteslutande vara motiverad genom en rättslig förpliktelse (Punkt 1).  Bedömningen är behandlingen i stor omfattning motiveras med stöd av Skollagen och/eller övriga förordningar och föreskrifter från Skolverket. Det anses däremot vara nödvändigt att påpeka att senare information som utgår också kommer att referera till övriga villkor (exempelvis där en intresseavvägning eller hantering av samtycke för granskning av information anses motiverat).