Kan vi redogöra för var ni lagrar persondata om våran kommun?

Nova Software lagrar uteslutande data i datacenters placerade i Falköping . Vid arbete med backup (säkerhetskopior) finns också en ytterligare lagringsplats i Falköping där media lagras – med syftet att undvika att kunddata enbart finns på en fysisk plats – vilket är förenat med en risk.