Kan föräldrar se sina barns frånvaro när de har fyllt 18?

Det är idag möjligt att begränsa åtkomst till data i Skola24 – automatiskt respektive manuellt. Med automatisk begränsning avses bl.a att när en elev blir myndig, så införs automatiska begränsingar i Skola24 som åsidosätter möjligheten att vårdnadshavare kan granska och behandla specifik data.H


I fall där en elev önskar att vårdnadshavare fortsatt ska kunna granska data, så krävs ett samtycke från eleven, dvs. en aktiv insats för att aktivera att vårdnadshavare får sådan möjlighet. Detta kan idag hanteras genom att eleven framför sådant önskemål till en administratör som utför insatsen