Vem/vilka arbetar med GDPR inom Novas verksamhet?

Nova Software arbetar med att utvärdera en Dataskyddsgrupp, vilka med ledning av en DPO
(Data Protection Officer - dataskyddsombud ) ska arbeta med att säkerställa GDPR och dess efterlevnad.

Syftet med grupperingen är att tillse löpande och oberoende tillsyn (GDPR – ”Dataskyddsombud”), from ett beslut om upprättande och framåt (dvs. forlöpande även efter inträde av GDPR 2018).