Förmån

Parter Bas

Partner Premium

Tillgång till tjänster inom Nova Softwares samverkansprogram

-          ActivityCalenderBound (lektionsdata)

 

-          GetOrganizationData (Organisationsdata)

 

 


 

 
Nyhetsbrev riktat till partners

Material om Nova Software att nyttja i marknadsföringssyfte

 

Service-level agreement (SLA) kring tjänsternas tillgänglighet

 

Synlig på Nova Softwares webbplats

 

Synlig i Nova Softwares företagspresentation

 

Servicetider för hämtning av data

Standard

Utökad

Teknisk utbildning vid uppstart (halvdag)

5 000 SEK

Ingår

Teknisk support

1 450 SEK/h

Ingår

Årlig licenskostnad

0 SEK

35 000 SEK