OrganizationExport

OrganizationExport är en tjänst som ska ta fram information knutet till personer. Ett anrop byggs upp av en lista personer och returvärdet är en lista med de personer som hittades med indatalistan som filter.

Förändringar i kontrakt och anropssätt kan komma att förändras under test/demo-perioder eller inför övergång till produktionsmiljö. Detta meddelas i de fall detta inträffar tillsammans med uppdaterade kodexempel och dokumentation.


Tjänstekontrakt

Tjänstekontraktet för denna tjänst finns i katalogen ” Tjänstekontrakt”. Antingen kan den konsumernade klienten jobba med en XML-representation direkt, men enklast är att generera en objektrepresentation av kontraktet med lämpligt verktyg (t.ex. XSD.exe), dena objektrepresentation fungerar även att använda vid tjänsteanropet till tjänsten genom klientbiblioteket.


Åtkomst

URL
Tjänsten finns i testmiljö med URL https://lektionsexport-demo.skola24.se/busservice/
Det är denna URL som ska skrivas in i exempelkodens app.config under <endpoint address="Place URL to CSB here..."


KlientId
I testmiljön kan följande klient-ID användas: 2153E100-F551-4655-8B6C-9DBF56AAAF49 (observera att klient-ID för produktionsmiljö tilldelas särskilt)


TjänsteId
Tjänsten har service-ID: 814BDA4B-CEC4-4805-ABAA-056EEF4FDE21
Säkerhetsinformation
Specifik säkerhetsinformation krävs inte  (använd http://novasoftware.se/security/policies/norules).


Kodexempel:
SecurityInfo secInfo = new SecurityInfo(new Uri("http://novasoftware.se/security/policies/norules”);

Tjänstens indata | Tjänstens utdata | Felhantering