Lektionsexport

Tjänsten syftar till att hämta ut lektionsinformation. I detta dokument beskrivs  hur  den specifika tjänsten anropas och vad de parametrar som kan anges styr. Separat dokumentation för hur anrop genom Nova Softwares tjänstepunkt går till finns i distributionspaketet. XML-kontrakt för tjänsten Lektionsexport (både indata och utdata) finns under katalogen ”Tjänstekontrakt”.
Förändringar i kontrakt och anropssätt kan komma att förändras under test/demo-perioder eller inför övergång till produktionsmiljö. Detta meddelas i de fall detta inträffar tillsammans med uppdaterade kodexempel och dokumentation.


Tjänstekontrakt
Tjänstekontraktet för denna tjänst finns i katalogen ” Tjänstekontrakt”. Antingen kan den konsumernade klienten jobba med en XML-representation direkt, men enklast är att generera en objektrepresentation av kontraktet med lämpligt verktyg (t.ex. XSD.exe), dena objektrepresentation fungerar även att använda vid tjänsteanropet till tjänsten genom klientbiblioteket.


Åtkomst
URL
Tjänsten finns i testmiljö med URL https://lektionsexport-demo.skola24.se/busservice/
Det är denna URL som ska skrivas in i exempelkodens app.config under <endpoint address="Place URL to CSB here..."


KlientId
I testmiljön kan följande klient-ID användas: 2153E100-F551-4655-8B6C-9DBF56AAAF49 (observera att klient-ID för produktionsmiljö tilldelas särskilt)


TjänsteId
Tjänsten har service-ID: 6141F95C-7A4F-402F-BC76-A90246C7E1E0
Säkerhetsinformation
Specifik säkerhetsinformation krävs inte  (använd http://novasoftware.se/security/policies/norules).


Kodexempel:
SecurityInfo secInfo = new SecurityInfo(new Uri("http://novasoftware.se/security/policies/norules”);

 

Tjänstens Indata | Tjänstens Utdata | Felhantering