Support

Öppettider i supporten


AKTUELLA TIPS FRÅN SUPPORTEN 

Jag vill skriva omdöme i varje enskilt SO/NO ämne, men har bara SO och NO på schemat. Hur gör jag?


Enklast är att lägga upp underlaget manuellt för respektive SO- och NO-ämne.
Kontrollera i Skola24 under Administration – Ämnen att alla ämnesbeteckningar finns med.
Bäst är att lägga till dem om de saknas i ämnestabellen i schemat. Schemat publiceras till Skola24 och ämnesbeteckningarna finns där dagen därpå. Det går även att lägga till ämnesbeteckningar direkt i Skola24.(Vid nästa uppdatering av schemat kommer ämnesbeteckningarna att arkiveras).
När ämnesbeteckningarna är på plats lägger man till rader manuellt i underlaget enligt följande:
• Gå in i Skola24 under Omdöme – Skapa undersökning
• Klicka på aktuell undersökning och välj flik 3. Underlag
• Ta fram rätt frågepaket och lägg till Lärare, Grupp och Ämne
• Klicka på Visa ny rad
• Klicka på Spara
Upprepa proceduren med nästa lärare, grupp och ämne.

 

Specialpedagogen ska skriva omdöme för vissa elever. Hur lägger jag lättast till honom/henne?

Lättast är att lägga till specialpedagogen i underlaget för aktuell undersökning. Ska specialpedagogen skriva i samtliga ämnen/kurser skapas en underlagsrad per klass/grupp och per kurs/ämne. Det betyder att specialpedagogen ser alla elever i klassen men dokumenterar bara för berörda elever. Fördelen är att även den undervisande läraren kan se vad specialpedagogen skriver. 
Det går även att i schemat skapa en undervisningsgrupp med berörda elever och specialpedagogen. Nackdelen är att gruppen behöver hållas uppdaterad i schemat och underlaget för omdömet samt att undervisande lärare i klassen inte ser vad specialpedagogen skriver.

 

Hur många tecken kan man maximalt mata in i kommentarfältet?
256 tecken

Mer frågor och svar finner du här

Alla manualer och tipsdokument finns här


Film

Film | Läsårsplanering

 

 

KONTAKT

Vår supporttjänst är tillgänglig för alla kunder med gällande licensavtal. Om ni inte hittar vad ni söker i manualer, i våra tipsdokument eller filmer får ni gärna kontakta vår supportavdelning.

Telefonsupport: 0515 - 777 888 

E-postsupport: support@novasoftware.se
Försök att beskriva ärendet så noga som möjligt och bifoga gärna en schemafil/skärmdumpar om problemet är schemarelaterat.