Support

AKTUELLA TIPS FRÅN SUPPORTEN

Publicering av schema krånglar

Under Inställningar - anpassa - nationella alternativ - personnummer i schemat får inte ”Tillåt tom inmatning för lärare” vara markerat.
Det behöver inte krävas ett korrekt personnummerformat.


I Skola24, för att kunna markera att ett schema får publiceras till Skola24 måste man vara inloggad med rollen Skoladministratör vald.

 

Om publicering av Skola24 Schema inte går att genomföra kan man få flera felmeddelanden.

Det första gäller att Skola24 Schema kräver personnummer. Det andra gäller schemats inställningar i Skola24 för att göra det publicerbart.

Man kan även få ett felmedelande om att publicering av Skola24 Schema ej går att genomföra på grund av "Lärare med samma signatur”.

Inställningar - personnummer / publicerbart
 

Lärare med samma signatur

Länk till flera dokument

Färgutskrift

- Välj Format - Utskrift.

- Klicka på fliken Generellt.

- Bocka i Använd färger

Bocka i Använd färger om de färger som syns på skärmen även ska användas vid utskrift. Om alternativet är markerat vid utskrift till en svartvit skrivare kommer färgerna att ersättas av en gråskala.

Schemarättigheter
Kom ihåg att ge dina schemaläggarkollegor rättighet till det nya schema du skapat för nästa läsår. Med rollen Skoladministratör går du till Administration-Schemarättigheter. 

Där väljer du Ny schemarättighet och fyller i formuläret som öppnas.

Alla manualer och tipsdokument finns här

FAQ SUPPORTTIPS