TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER I SKOLA24

Vi har skapat filmer till dig som är förälder i Skola24. I dessa filmer tar vi upp följande:

Hur du aktiverar konto i Skola24

Hur kan du frånvaroanmäla i Skola24

Skola24 Schema

Skola24 Schema och Frånvaro