Skola24 Frånvaro

FRÅNVARO TILL BETYG
Uttag av frånvaro från Skola24 till Extens      PDF            
Omformatering av frånvarodata Extens     EXCEL            
Uttag av frånvaro från Skola24 till Procapita Gr     PDF            
Omformatering av frånvarodata Procapita Gr     EXCEL            
Uttag av frånvaro från Skola24 till Procapita Gy      PDF             
Omformatering av frånvarodata Procapita Gy      EXCEL            
Uttag av frånvaro från Skola24     PDF            
               
ÖVRIGT
Omvänd frånvaro under friluftsdag     PDF            
Frånvaromeddelande - att tänka på     PDF            
Frånvaromedelvärde för grupp av elever     PDF            
Frånvaro under praktik     PDF            
Frånvaro och omdömen för tidigare läsår     PDF      FILM      
Bevakning av hög frånvaro     PDF            
Närvarorapportering på frivilliga lektioner     PDF