Skola24 Schema/Novaschem

Vi får ofta frågor om speciella moment i schemaläggningsarbetet. Eftersom det ibland krävs en utförlig förklaring har vi sammanställt följande arbetsbeskrivningar som ni kan hämta hem eller skriva ut. Vissa arbetsbeskrivningar finns även som demonstrationsfilmer.

SKOLA24 SCHEMA
Arbetssätt i Skola24 Schema  
  PDF
         
Rapport Tjänstestorlek (SCB)     PDF      FILM       NY!   
Skola24 Schemavisning - manual     PDF            NY!
Schemaläggning Klasslärare     PDF            
                 
SCHEMALÄGGNING (Novaschem och Skola24 Schema)
Arbeta med temadagar     PDF
 
      
Beräkning av lärares tjänstgöring     PDF    
     
Blockläggning     PDF            
Elevhantering     PDF
           
Förutsättningar för automatplacering     PDF            
Kontrollera schemat     PDF            
Lärarbehörighet     PDF            
Lärare med samma signatur         FILM      
Lärare slutar     PDF            
Lösenord för elevschema     PDF           NY!
Individuella lösningar för enskilda elever      PDF           
Nytt läsår     PDF            
Inställningar - personnummer / publicerbart         FILM      
Reglerad arbetstid     PDF            
Salshantering     PDF            
Schema för lärare på fritids     PDF            
Schemabrytande aktiviteter     PDF            
Serieändring av gruppnamn      PDF
  FILM
  NY!
Sök skrivsalar och skrivvakter     PDF
 
   
Ändra grundinställningar för ämne     PDF
       
Ändra lektionstext     PDF          
                 
Versionshistorik Novaschem     PDF            

                 

NOVASCHEM-MANUALER
Du måste logga in för att ladda hem Installationsmanual och användarmanual. Om du har en fullständig installation av Novaschem så finns användarmanualen under Windows - Startknapp - Alla program - Nova Software - Schema - Dokument.

Manualer för Skola24 Schema finns i Skola24-plattformen under Hjälp och dokumentation.

 

RAPPORT TJÄNSTESTORLEK (SCB)
I rapporten som ska skickas till SCB ska det finnas uppgifter om lärarens totala tjänst, och hur tjänstgöringen fördelas procentuellt på olika ämnen. För exempelvis en lärare som arbetar halvtid ska den procentuella fördelningen ändå summeras till 100. Om en lärare har undervisning på mer än en skolenhet eller i mer än en skolform ska detta redovisas uppdelat

SCB-rapport(exelfil) för nedladdning2018

Tipsdokument SCB-rapport

 

KURSKODER
Kurskoder för GY, GYSÄR och VUX             EXCEL            
Kurskoder för GY2011 (schemafil)     NSB            
Kurskoder för GYSÄR (schemafil)     NSB            
Kurskoder för VUX (schemafil)     NSB            
Kurskoder, gamla GYSÄR (schemafil)     NSB 
           
                   

För andra språk än de som finns i filen ska språkets officiella förkortning användas. Se vidare: Språkkoder


För att läsa PDF-filer behöver Adobe Acrobat Reader vara installerad på datorn.