Skola24 Schema/Novaschem

Vi får ofta frågor om speciella moment i schemaläggningsarbetet. Eftersom det ibland krävs en utförlig förklaring har vi sammanställt följande arbetsbeskrivningar som ni kan hämta hem eller skriva ut. Vissa arbetsbeskrivningar finns även som demonstrationsfilmer.

 

Skola24 Schema
Arbeta med Skola24 Schema
 

Rapport Tjänstestorlek (SCB) 
Skola24 Schemavisning - manual
Schemaläggning Klasslärare


Schemaläggning (Novaschem och Skola24 Schema)

 Arbeta med temadagar
Beräkning av lärares tjänstgöring
Blockläggning

Elevhantering

Förutsättningar för automatplacering, viktigt att tänka på

Kontrollera schemat

Lärarbehörighet

Lärare slutar

Individuella lösningar för enskilda elever  - NY

Nytt läsår
Reglerad arbetstid
Salshantering

Schema för lärare på fritids
Schemabrytande aktiviteter

Serieändring av gruppnamn - Se demofilm

Sök skrivsalar och skrivvakter
Ändra grundinställningar för ämne

Ändra lektionstextManualer
Du måste logga in för att ladda hem Installationsmanual och användarmanual. Om du har en fullständig installation av Novaschem så finns användarmanualen under Windows - Startknapp - Alla program - Nova Software - Schema - Dokument.


Kurskoder

 

Excelfil med kurskoder för GY, GYSÄR och VUX

Schemafil med kurskoder för GY2011 
Schemafil med kurskoder för GYSÄR
Schemafil med kurskoder för VUX

För andra språk än de som finns i filen ska språkets officiella förkortning användas. Se vidare: Språkkoder

Schemafil med gamla kurskoder GYSÄR 

För att läsa PDF-filer behöver Adobe Acrobat Reader vara installerad på datorn.