Läsårsplanering

KONSULTATION
Vi kommer till er och är rådgivande i processen med att planera upp läsåret från tjänstefördelning till färdigt schema för lärare och elever. Vi ger också förslag på rollfördelning i processen.

HANDLEDNING
Vi planerar nästkommande läsår tillsammans via telefon, e-post och tipsdokument.

Fördjupning Novaschem och Skola24
Novaschem - Skola24 för rektorer 

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888