Närvaroeffekten

KONSULTATION
Kommuner och andra huvudmän inom skolan har ett ansvar för att öka elevers närvaro i skolan. En hög närvaro är en förutsättning för att elever ska nå goda resultat. En nyckel till framgång är att ha väl fungerande rutiner för att snabbt fånga upp elever som visar tendenser till ökande frånvaro eller sjunkande resultat. Låt en expert hjälpa er att ta fram ett effektivt stöd för närvaroarbetet.

Läs mer

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888