Rapporter och undersökningar

KONSULTATION
Vi designar undersökningar, tar fram informationsmaterial, tar ut statistik och skapar mallar för standardrapporter som ger effektivt stöd för uppföljning.

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888