Fördjupning Novaschem och Skola24

 Omfattning: 2 dagar

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som behärskar grunderna i Novaschem och Skola24. Du bör ha kunskaper motsvarande Novaschem fortsättningskurs och Skola24 grundkurs.

Kursinnehåll: Vi visar nyheter i de senaste versionerna. Deltagarnas egna frågeställningar ges stort utrymme. Ta med din egen schemafil!

Kursen tar bl.a. upp följande moment i Novaschem (Dag 1):

  • Modifiering av schemats utseende
  • Detaljstyrning av villkoren för enskilda lektioner
  • Kontroll av schemafilen och felsökning
  • Metoder för att skapa och upprätthålla individuella scheman för elever

Kursern tar bl.a. upp följande moment i Skola24 (Dag2):

  • Avancerade funtkioner i rapportverktyget
  • Redigering av startsidan
  • Vikariefunktionen
  • Omdömesmodulen