Novaschem - Skola24 för rektorer

 Omfattning: 2 dagar

Målgrupp: Kursen vänder sig till rektorer som behöver en orientering om Novaschem och Skola24. Kursinnehållet passar bäst för rektorer som inte själva lägger skolans schema. Observera att denna kurs inte ordnas i våra lokaler utan endast på plats hos kund. Kontakta vår kundtjänst för mer information om bokning.

Kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp följande moment i Novaschem:

  • Kort schemaintroduktion
  • Översiktligt om tjänstefördelning
  • Rapporter för lärares tjänstgöring
  • Hitta information i Novaschem

Kursen tar bland annat upp följande moment i Skola24:

  • Grundläggande information
  • Kanslist/Skoladministratörsrollen med inställningar och användarhantering
  • Rapporter för frånvaro och skriftliga omdömen
  • Statistik för uppföljning och kontroll