Kursutbud

Genom att gå våra värdeskapande kurser i våra kurslokaler, på plats hos dig, eller genom webbvisningar kan arbetsuppgifterna hanteras på ett smart och tidseffektivt sätt. Kurserna bidrar till att kommunen/organisationen säkrar upp med kompetenta schemaläggare och administratörer. De ger också en bra grund för skolans arbete med närvaro, omdöme, resursplanering och skolutveckling.

Välkommen!

 Omdöme
SKOLA24 SCHEMA               SKOLA24
Schema Grund steg 1
              Rivstarta Skola24 Frånvaro 
Schema Grund steg 1 F-6
    Frånvaro
Schema Grund steg 2
    Skoladmin
Schema Fördjupning
    Kommunadmin
Rivstarta Skola24 Schema
   

Tjänstefördelning
   
Rapportmodul 
               


KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om kursutbud i Skola24 Schema.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om kursutbud i Skola24.