Skola24 Schema | Paketpris 

Från och med 2017 erbjuder vi två olika paket till ett förmånligt pris.

PAKET 1 | SCHEMA GRUND STEG 1 OCH STEG 2
Mellan kurserna ska du ha lagt ett läsårsschema, dvs. du går Grund steg 1 på vårterminen och Grund steg 2 på höstterminen.

Paketpriset ger 25% rabatt på kursen Schema Grund steg 2. 

PAKET 2 | SCHEMA GRUND STEG 2 OCH SCHEMA FÖRDJUPNING
Mellan kurserna ska du ha lagt ett läsårsschema. Schema Fördjupning vänder sig till schemaläggare med kunskaper motsvarande Schema Grund steg 2. 

Paketpriset ger 25% rabatt på kursen Schema Fördjupning.

RABATT
Erbjudandet gäller ej för redan rabatterat pris. Ingen återbetalning sker om du uteblir från kurs två. Kurserna måste bokas samtidigt och faktureras vid första tillfället och det gäller kurser i våra kurslokaler i Falköping, Stockholm, Malmö och Luleå.

Läs om kurserna:

Schema Grund steg 1 

Schema Grund steg 1 | F-6

Schema Grund steg 2 

Schema Fördjupning