Skola24 Schema Fördjupning

MÅL
Kursens mål är att nyttja schemaverktygets fulla potential och lösa svåra schemaproblem på ett effektivt sätt. Genom att få inblick i de inställningar som krävs kan programmets placeringsfunktion användas på bästa sätt. Efter avslutad kurs kan deltagaren ansöka om att bli Diplomerad schemaläggare.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till schemaläggare, med kunskaper motsvarande Schema Grund steg 2. Kursen riktar sig främst till schemaläggare vid gymnasieskolor och högstadieskolor med ett avancerat schema.

OMFATTNING
2 dagar

KURSTYP
Kurs i våra kurslokaler eller på plats hos dig.

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss, ta också med eget underlag.

KURSINNEHÅLL
Dag 1: Demonstration och övningsuppgifter
Dag 2: Arbete med eget schema

Deltagarnas egna frågeställningar ges stort utrymme. En del av tiden ägnas åt kontroll av eget schema.

  • Modifiering av schemats utseende
  • Detaljstyrning av villkoren för enskilda lektioner
  • Tips på hur du kan förbättra ett färdiglagt schema 
  • Kontroll av schemafilen och felsökning
  • Metoder för att skapa och upprätthålla individuella scheman för elever

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888