Skola24 Schema Grund steg 1 | F-6

MÅL
Kursens mål är att få verktyg och arbetssätt för att lägga ett schema på så effektivt sätt som möjligt, från timplan till färdigt schema. Målet är också att ge färdigheter i schemaförändringar under läsåret, ta fram verksamhetsrapporter samt att hantera elever med individuellt schema.

För F-6 är kursens mål också att skapa större delaktighet, flexibilitet och samsyn i lärarkollegiet kring schemaläggning.

MÅLGRUPP
Schemaläggning Grund år F-6 vänder sig till nya schemaläggare som arbetar med schemaläggning för år F-6. 

OMFATTNING
2 dagar (i våra kurslokaler)
2 dagar (på plats hos dig)

KURSTYP
Kurs i våra kurslokaler eller på plats hos dig.

Schema Grund steg 1 | F-6 med eget arbete: Perioden april till juni är det många som vill gå kurs och samtidigt ha möjlighet att arbeta med sitt eget schema. Vi erbjuder då kurser med möjlighet till eget arbete.  

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss.

Schema Grund steg 1 | F-6 med eget arbete: Ta med dig underlag för nästa läsår. Finns inget underlag för nästa läsår kan du arbeta mer självständigt med kursmaterialet dag 2. Vi har datorer men du kan också ta med din egen om du behöver.

Exempel på underlag för nästa läsår (för kurs med eget arbete):

 • Läsårstider
 • Perioder (t ex HT, VT och andra perioder där lektioner ska gå)
 • Schemabrytande aktiviteter som t. ex. friluftsdagar, temadagar,
 • PRAO
 • Skoldagens start- och sluttider med rast- och lunchvillkor
 • Stående konferenstid
 • Tjänstefördelning med information om blockläggning, t.ex. språkval
 • Timplaner med information om eventuell halvklassdelning
 • Lärares tjänstgöringsgrad
 • Önskemål från lärare angående lediga dagar m.m. inklusive spärrade tider för lärare som delas med andra skolor
 • Önskemål om lektionslängder
 • Spärrade tider för salar som delas med andra skolor, endast är tillgängliga vissa tider eller hyrs ut
 • Bestämda tider för vissa lektioner

KURSINNEHÅLL
Kursen tar upp en lämplig arbetsgång, inklusive tjänstefördelning, och fokuserar på funktioner som förenklar schemaläggningen och sparar tid för år F-6.

 • Introduktion schemaläggning
 • Arbetsgång för schemaarbetet med fokus på inställningar när det gäller schemaläggning för år F-6
 • Tabellhantering
 • Tjänstefördelning
 • Tips som förenklar schemaläggningen för år 1-6

Schema Grund steg 1 | F-6 med eget arbete: Innehåll som för Schema Grund steg 1 F-6, men med färre genomgångar. Skillnaden mellan en vanlig grundkurs och grundkurs med eget arbete är att ca halva tiden kan ägnas åt arbete med eget schema. Du har då möjlighet att få handledning och konkreta tips av våra kursledare samtidigt som du bygger upp ditt eget schema.

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888

Boka kurser

 

 

 

 

 

 

 

 


Pratbubbla eget arbete