Skola24 Schema Grund steg 2

MÅL
Kursens mål är att ge fördjupade grundkunskaper i schemaläggning och hur ett schema kan återanvändas för att optimera och förenkla schemaläggarens arbete. Kursen ger verktyg för att individanpassa schemat och hur utseendet kan formas enligt egna önskemål.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till schemaläggare som gått Schema Grund steg 1 och lagt minst ett läsårsschema i Novaschem/Skola24 Schema.

OMFATTNING
2 dagar

KURSTYP
Kurs i våra kurslokaler eller på plats hos dig.

Schema Grund steg 2 med eget arbete: Perioden april till juni är det många som vill gå kurs och samtidigt ha möjlighet att arbeta med sitt eget schema. Vi erbjuder då kurser med möjlighet till eget arbete.  

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss.

Schema Grund steg 2 med eget arbete: Ta med dig underlag för nästa läsår. Finns inget underlag för nästa läsår kan du arbeta mer självständigt med kursmaterialet dag 2.

KURSINNEHÅLL
Kursen innehåller repetition av arbetsgången och ger fler tips på hur man kan arbeta snabbare och bli mer effektiv. Du kan ställa frågor och få förslag på vad som kan förbättras i ditt eget schema.

  • Tjänstefördelningsfunktioner - fördjupning
  • Tabellhantering: infoga data från externa källor
  • Salsprioritering
  • Elevhantering, elevbaserat schema
  • Utskrifter och anpassning av schemats utseende

Schema Grund steg 2 med eget arbete: Innehåll som för Schema Grund steg 2, men med färre genomgångar. Skillnaden mellan en vanlig grundkurs och grundkurs med eget arbete är att ca halva tiden kan ägnas åt arbete med eget schema. Du har då möjlighet att få handledning och konkreta tips av våra kursledare samtidigt som du bygger upp ditt eget schema.

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888

Boka kurser

 

 

 

 


Pratbubbla eget arbete