Skola24 Schema Rapportmodul

MÅL
Kursens mål är att kunna hantera Tillval Rapportmodul för att arbeta med tjänstefördelning kopplat till olika kostnadsberäkningar för gymnasieskolan.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till rektorer, schemaläggare och ekonomer som arbetar med tjänstefördelning och vill göra kostnadsberäkningar. Kursprogrammet är främst anpassat för gymnasieskolor som använder tjänstefördelningen i Novaschem/Skola24 Schema, och som har ett elevbaserat schema. Rapportmodulen är ett tilläggsprogram till Novaschem/Skola24 Schema.

OMFATTNING
1 dag

KURSTYP
Kurs i våra kurslokaler eller på plats hos dig.

KURSMATERIAL
Varje skola behöver ha med sig bärbar dator med Rapportmodulen installerad. Använder du Skola24 Schema behöver du ha rättighet att komma åt skolans schema. Använder du Novaschem behöver du även ha det programmet installerat, och tillgång till skolans schemafil.

KURSINNEHÅLL
Kursen inleds med en kort introduktion där programmet demonstreras. Efter detta arbetar kursdeltagarna med valfria rapporter i sina egna databaser.

Fördjupning i en eller flera av följande rapporttyper:

  • Tjänstefördelningstid summerad per ämne, konto etc.
  • Kostnadsberäkningar för undervisning, t.ex. jämförelser mellan olika program
  • Planeringsunderlag för lärare och elever
  • Individuella studieplaner för elever
  • Poängplaner för program och elever

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888