Rivstarta Skola24 Schema

MÅL
Kursens mål är att ge stöttning med att gå från Novaschem till Skola24 Schema samt underlätta vardagen med förslag på lämpliga rutiner för schemapublicering och arbetssätt.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till schemaläggare som tidigare lagt schema i Novaschem och nu vill få en rivstart i Skola24 Schema.

OMFATTNING
2-3 timmar

KURSTYP
På plats hos dig. Kan kombineras med workshop eller annan kurs.

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss, ta gärna med befintlig Novaschemfil.

KURSINNEHÅLL

  • Administration av Skola24 Schema
  • Skapa nytt schema
  • Öppna befintligt schema
  • Vad fungerar annorlunda jämfört med Novaschem
  • Schemaverktyget integrerat i Skola24
  • Rekommendationer kring arbetssätt

ÖVRIGT
Kursen offereras. 

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888