Skola24 Tjänstefördelning

Kampanj Tjänstefördelning! 
Ta med din rektor och få rabatterat pris

Schemaläggare + rektor får 25% av priset på en av deltagarna. Detta erbjudande gäller
nov 2018 - april 2019 och på kurserna i Falköping, Malmö och Stockholm.
Fakturering sker på samma faktura

Vid frågor, kontakta oss på bokning@novasoftware.se

 

MÅL
Kursens mål är att skapa en tjänstefördelning i Novaschem/Skola24 Schema. Få ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på i tjänstefördelningsprocessen samt sambandet mellan tjänstefördelning och schemaläggning. 

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till rektorer och andra som arbetar med tjänstefördelning. Inga förkunskaper behövs.

OMFATTNING
2 dagar

KURSTYP
Kurs i våra kurslokaler eller på plats hos dig.

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss.

KURSINNEHÅLL
Kursen tar upp hur man registrerar en tjänstefördelning i Novaschem/Skola24 Schema och beräknar bl.a. lärares tjänstgöringstid och arbetstid. En bra grund för arbete med resursplanering, skolutveckling och framtagande av nya lokala avtal. Möte med andra som arbetar med tjänsteplanering kan också skapa nya idéer och tankesätt. Kursen tar inte upp schemaläggning.

  • Tabellhantering i Novaschem/Skola24 Schema
  • Olika metoder för att registrera tjänstefördelning
  • Beräkning av lärartjänsternas omfattning
  • Bearbetning av tjänstefördelningen som förberedelse för schemaläggningen
  • Rapporter för summering av lärartjänstgöring
  • Diskussion om principer för tjänstefördelning och tips på arbetsplanering

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888