Skola24 Frånvaro

MÅL
Kursens mål är att maximalt kunna nyttja frånvarosystemets alla funktioner och använda lämpliga rutiner för att underlätta det administrativa arbetet. Målet är också att få en djupare förståelse för hur elevregister, schema och frånvarosystem hänger ihop samt hur rapporter skapas och används. Genom att rapportera och anmäla frånvaro på rätt sätt säkerställs elevernas rätt till utbildning. Det är viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser vid både ogiltig och giltig frånvaro.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till administratörer och/eller schemaläggare. 

OMFATTNING
2 dagar

KURSTYP
Kurs i våra kurslokaler eller på plats hos dig.

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss.

KURSINNEHÅLL
Kursen tar upp hur du maximalt kan utnyttja frånvarosystemets alla funktioner. En nyckel till framgång är att ha väl fungerande rutiner för att snabbt fånga upp elever som visar tendenser till ökande frånvaro eller sjunkande resultat.

I Skola24 Schema/Novaschem:

  • Tips på inmatningar och rekommenderade arbetsrutiner
  • Export av data till Skola24

I Skola24:

  • Lärarrollen - inmatning av frånvaro och utskrift av rapporter
  • Skoladministratörsrollen - inställningar och användarhantering
  • Kanslistrollen - inmatning av frånvaroanmälan, grupphantering
  • Föräldrarollen - frånvaroanmälan, attestera frånvaro
  • Rapportgeneratorn - skapa egna rapporter
  • Tabellhantering - infoga data från extern tabell

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888