Skola24 Omdöme

MÅL
Kursens mål är att skoladministratören ska kunna skapa undersökningar, administrera vilka som ska omfattas av en undersökning, hur skriftliga omdömen samlas in och hur resultaten sammanställs i rapporter, t.ex. Skolverkets Omdömesblankett.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till skolor som vill komma igång med Skola24 Omdöme.

OMFATTNING
1 dag

KURSTYP
På plats hos oss eller hos dig.

KURSMATERIAL
Tillhandahålls av oss, ta gärna med ditt eget underlag.

KURSINNEHÅLL
Under kursen kan du få hjälp med hur man i grundskolan samlar in och sammanställer Skriftliga omdömen. För gymnasiet motsvaras detta av att sammanställa underlag för utvecklingssamtal. Vi tittar även på hur Skola24 Omdöme kan användas för övrig kunskapsuppföljning.

  • Introduktion
  • Skapa frågor och undersökningstillfällen utifrån Skolverkets råd
  • Frågor av olika typ
  • Rapport/sammanställning för enskild elev
  • Eget arbete

KONTAKT
bokning@novasoftware.se
0515–777 888