Skola24 Förskola/Fritidshem

Skola24 Förskola/Fritidshem ger förskolan/fritidshemmet rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera barnets närvaro. Föräldrar kan enkelt registrera barnets närvaro, tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. När förskolan/fritidshemmet har avvikande öppettider som t.ex. lov kan föräldrar lägga in barnets närvaro på de dagarna det gäller.

  • Registrera och visa barns vistelsetid
  • Registrera godkända hämtare
  • Visa schema med olika intervall
  • Ange tillfälliga ändringar i schemat
  • Jämför registrerat schema mot faktisk närvaro

I Skola24 Förskola och Fritidshem finns funktionalitet för att registrera och visa barns vistelsetid. 

Föräldrar kan direkt i systemet ange vistelsetiden för barnet på förskolan, det går bl.a. att ange återkommande veckoschema eller schema med olika veckointervall. Föräldrar kan även registrera sina kontaktuppgifter samt uppgifter om andra godkända hämtare.

På ett enkelt sätt kan föräldrar meddela om tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. Frånvaron synliggörs direkt för personal som kan kvittera meddelandet. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar, t.ex. tidigare hämtning.

Personal kan checka in och checka ut barnen via Närvarolistan, där det tydligt syns vilka barn som kommit och vilka som väntas in, eventuellt frånvaroanmälda barn samt om det anmälts några tillfälliga ändringar. 

Administratören kan skapa lovschema vilket ger föräldrar möjlighet att ange vistelsetiden, direkt i systemet, för dagar/veckor då förskolan/fritidshemmet har avvikande öppettider.

Skola24 Förskola och Fritidshem kan visa statistik för att t.ex. jämföra schemalagd tid och faktisk närvarotid.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Skola24 Förskola.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2