Skola24 Förskola

  • Registrera och visa barns vistelsetid
  • Registrera godkända hämtare
  • Visa schema med olika intervall
  • Ange tillfälliga ändringar i schemat
  • Jämför registrerat schema mot faktisk närvaro

I Skola24 Förskola finns funktionalitet för att registrera och visa barns vistelsetid. 

Föräldrar kan direkt i systemet ange vistelsetiden för barnet på förskolan, det går bl.a. att ange återkommande veckoschema eller schema med olika veckointervall. Föräldrar kan även registrera sina kontaktuppgifter samt uppgifter om andra godkända hämtare.

På ett enkelt sätt kan föräldrar meddela om tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. Frånvaron synliggörs direkt för personal som kan kvittera meddelandet. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar, t.ex. tidigare hämtning.

Personal kan checka in och checka ut barnen via Entréläget, där det tydligt syns vilka barn som kommit och vilka som väntas in, eventuellt frånvaroanmälda barn samt om det anmälts några tillfälliga ändringar. 

Skola24 Förskola kan visa statistik för att t.ex. jämföra schemalagd tid och faktisk närvarotid.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Skola24 Förskola.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2