Skola24 Frånvaro

Läs även om #närvaroeffekten

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Skola24 Frånvaro i kombination med Skola24 Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar som underlättar uppföljningen på såväl individnivå som för hela klasser.

SCHEMAT ÄR GRUNDEN
Skola24 Schema innehåller information om var varje elev förväntas befinna sig vid varje tidpunkt och ger automatiskt grunden för frånvarorapporteringen. Frånvaron registreras på de lektioner som finns i schemat. Schemabrytande aktiviteter, ämnesövergripande temaundervisning och yrkesämnen hanteras utan speciella anpassningar. Alla uppgifter följer eleven. Frånvaron summeras korrekt även vid byte av grupp, klass eller skola.

RAPPORTERING
Med några få klick rapporterar läraren snabbt och enkelt sina lektioner via dator eller i olika mobila enheter. Meddelande kan aktiveras att skickas automatiskt med e-post till förälder när en elev har rapporterats som frånvarande. På startsidan får läraren information om hur många lektioner som är orapporterade, en översikt för de elever som läraren är ansvarig för samt en översikt för frånvarande elever på lärarens lektioner.

ANMÄLAN
Frånvaroanmälan och beviljade ledigheter som har registrerats syns direkt på lärarens lektioner. Administratörer och kanslister har tillgång till samtliga elever. En lärare har tillgång till sina egna elever i undervisningsgrupper och mentorsgrupper. Frånvaro kan även registreras för del av dag och den exakta tiden registreras på berörda lektioner.

RAPPORTER
Skola24 Frånvaro har ett antal standardrapporter som har en färdig utformning. Nya standardrapporter eller personliga rapporter som är anpassade efter skolans/organisationens behov kan läggas till i urvalet. Rapporternas innehåll och utformning kan designas med flera olika inställningar. 

ROLLER
I Skola24 finns för närvarande sju olika roller: kommunadministratör, skoladministratör, schemaläggare, kanslist, lärare, förälder och elev. Olika roller har olika rättgheter. En person kan ha flera roller och kan enkelt växla aktiv roll. Lärare och elever följer med automatiskt från schemafilen. Övriga användare registreras i Skola24. 

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Skola24 Frånvaro


Läs debattartikeln i SvD av bl.a Malin Gren Landell


Artikel i ETC

 

Tillval Ledighetsansökan

Tillval Sms-avisering

Tillval Telefonanmälan

Tillval Måltidskollen

Läs mer om Frånvaro i Skola24 MobilApp


Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2