Tillval Ledighetsansökan

1. Ny ledighetsansökan för elev registreras i Skola24
2. Alla tidigare ansökningar finns sparade och syns för den de berör i Skola24
3. Ansvarig personal beviljar/avslår ansökan
4. Mentor kan tillstyrka/avstyrka en ansökan med en kommentar till rektor
5. Email/sms skickas automatiskt till förälder
6. Ledigheten registreras automatiskt på rätt lektioner i Skola

Förälder och myndiga elever har möjlighet göra en pappersfri ledighetsansökan för valfri period direkt i Skola24. 

Ledighetsansökan sker digitalt genom hela behörighetskedjan från förälder/myndig elev – lärare – rektor. Behörigheter sätts utifrån vem som ska kunna godkänna ledighetsansökan. 

En ansökan registreras som beviljad ledighet efter att ansvarig lärare och/eller rektor har beviljat ledigheten. Ledigheten registreras direkt på elevens lektioner för berörda dagar i Skola24 Frånvaro. När beslutet är taget aviseras förälder eller myndig elev via e-post eller sms. 

På ansökan syns hur många tidigare ledighetsdagar eleven fått beviljade, dessutom visas skolans regelverk gällande ledigheter.

Lärare eller rektor kan även avslå en ledighetsansökan, vilket leder till att ansökan för eleven stängs. 

All historik finns kvar i Skola24 och finns tillgänglig för de den berör.

Ledighetsansökan är ett tillval till Skola24 Frånvaro. 

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Tillval Ledighetsansökan.

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2